eXTReMe Tracker


Jaktarrende 38 ha i Falköpings kommun
 Mail: sorca32@gmail.com
11-06-2020
D. 21-07-2020

All jakt på 38 ha skogsmark samlat i ett skifte utanför Sandhem utarrenderas

Fastigheten är urtagen ur älgskötselområde. När det gäller älg jagar du alltså obegränsad kalv på fyra dagar.

Fastigheten lämpar sig för 1 jägare.
Skogsvägar löper genom fastigheten.
Äldre ladugård finns som eventuellt kan användas som slaktplats för småvilt.

Förutsätter att den som lämnar anbud innehar jägarexamen, vapenlicens och liknande tillstånd.
Markägaren förbehåller sig rätten att fritt pröva inkomna anbud. Lämna referenser.
1 år åt gången.
Högstbjudande.

Pris: Bud


Tlf: 
By/Län/Ort.: Sandhem
Annonce nr: 10058