eXTReMe Tracker


Jaktarrende (Jaktlag)
 Mail: prastanget@hotmail.se
10-01-2021

85ha mark utarrenderas i västerbottens kustland.
Ingår i älgskötselområde.
Möjlighet att gå med i lokala jaktlaget för arrendatorn.
All jakt ingår och sköts utan inblandning av markägaren.
Mycket älg i marken, även rådjur och fågel.
Första kontakt via mail om du är seriöst intresserad.
Endast intressant med långsiktigt avtal.

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: Robertsfors
Annonce nr: 10252