eXTReMe Tracker


Bockjakt södra Småland
 Mail: [email protected]
09-05-2023
D. 08-06-2023

Bockjakt den 16-19/8 för max 2 personer.

75 ha i ett avlångt skifte på 2 km. Åkrar, inägor/betesmarker, hyggen, planteringar, lövskog och sjö.
Finns några torn stategiskt placerade på marken. Ej bedrivits bockjakt senaste åren. Trofé och kött tillfaller skytten.

Max 2 bockar totalt. Ett styck vildsvin på max 50kg får också nedläggas. Inga fällavgifter. Pris 8.000kr

Pris: 8000:-


Tlf: 
By/Län/Ort.: 
Annonce nr: 11270