eXTReMe Tracker


50 ha jaktmark finnes i sydöstra Småland
 Mail: jakten2019@gmail.com
04-03-2019
D. 13-04-2019

Upplåten nyttjanderätt till jakt på ca 50 ha finnes. Marken är skogsbevuxen i olika åldrar och ligger söder om Kalmar.
Finns älg,rådjur,vildsvin,räv mm. Ligger i ett skifte och är lättåtkomligt med goda vägförbindelser.
Enkelt boende kan erbjudas, bara ett par kilometer från jaktmarken.
Tillgängligt från 1/7 2019.

Skriv ett mail och berätta om dig/er och lämna ett anbud samt kontaktuppgifter. Upplåtes till skötsamma seriösa jägare. Fri prövningsrätt för fastighetsägaren.

kontakta jakten2019@gmail.com

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: 
Annonce nr: 9263