eXTReMe Tracker


Norra Kalmar län
 Mail: joachim111@telia.com
22-03-2019
D. 20-06-2019

2 – 3 nya medlemmar sökes till vårt jaglag i Norra Kalmar län.
Vi är idag 11 personer som jagar på 1365 hektar sammanhängande mark.
Bra arrondering och vägnät med endast grusvägar.
Normal skogsmark med blandad biotop. Allt från hyggen till storskog.
All jakt ingår. Samtliga kostnader och fält vilt fördelas lika mellan medlemmarna.
Kostnad ca. 12000 kr per medlem och år. Fördelas på 2 betalningstillfällen. Juni och December.
Skriftligt svar till via mail till.

Pris:


Tlf: 
By/Län/Ort.: Norra Kalmar län
Annonce nr: 9309