eXTReMe Tracker


Andjakter under säsong
 Mail: info@nojeshuset.nu
03-03-2020
D. 12-04-2020

vi säljer 2-3 Mycket trevliga andjakter med bag mellan 40-100 änder
ALT A 6-10 skyttar vi jagar av 3-5 viltvatten avslutar med lunch och viltparad 225 kr per and

ALT B Från 1 okt har vi kombijakter med jakt på rådjur, dov, räv och gris. Drivande hundar 2 såtar, lunch sedan 1-2 and dammar klappas av pris per person 1995 kr
För mer info ring

Pris:


Tlf: 0703299033
By/Län/Ort.: 361 91
Annonce nr: 9897